Marketing: wat is het eigenlijk?

Veel
mensen hebben de term marketing vast wel een keertje gehoord, maar wat houdt
het precies in en wat valt er onder marketing? Marketing omvat alles wat een
bedrijf doet om de verkoop van zijn diensten of producten te stimuleren. Tegenwoordig
staat bij marketing het in kaart brengen van behoeften centraal. Marketing
stijgt daarom de grenzen over naar andere vakgebieden als psychologie en
sociologie. Maar ook gebieden als design en kunst kunnen marketing van pas
komen, als je bijvoorbeeld denkt aan het vormgeven van advertenties. Maar nog
steeds is de vraag wat marketing nu precies inhoudt. Veel mensen zien marketing
enkel als het onder de aandacht brengen van een product of dienst, door
bijvoorbeeld reclames. Maar marketing is volgens veel marketingonderzoekers
meer dan dat. Tegenwoordig wordt onder marketing dan ook doorgaans het geheel
aan activiteiten die met het aanbod samenhangen verstaan. Op basis hiervan zijn
de bekende ‘4 P’s’ ontstaan, die staan de marketing verdeelde in vier verschillende
groepen activiteiten, te weten: het product (of de dienst), de prijs, de
promotie en de plaats. Gezamenlijk worden deze 4 P’s ook wel de marketingmix
genoemd. Naast de marketingmix bestaan ook nog merkmanagement en
marketingcontrol. Merkmanagement houdt in dat het merk centraal staat, in
plaats van het product. Bij marketingcontrol gaat het om het terugkoppelen van
de resultaten die zijn behaald met de marketing, zodat waar nodig de
marketingmix kan worden aangepast.

Wil je meer weten over marketing, kijk dan eens op deze website.