Wat moet u weten over outplacement?

Hoewel er de afgelopen jaren steeds meer vormen van begeleiding in het
bedrijfsleven zijn bijgekomen, lijken echter nog maar weinig mensen hier
gebruik van te maken. De vormen van begeleiding die door werknemers vandaag de
dag het meeste gebruikt worden zijn loopbaanbegeleiding en zakelijke coaching.
Maar waarom maakt men (relatief) weinig gebruik van de begeleidingsvorm
Outplacement?

De voornaamste oorzaken zijn, naar alle waarschijnlijkheid,
dat men (nog maar) weinig weet over outplacement en/ of dat men niet weet
wanneer zij gebruik kunnen maken/ profijt hebben van een outplacementtraject.
In deze gevallen is het handig om eerst te weten te komen wat outplacement eigenlijk
is. Outplacement is het begeleiden van een werknemer die bezig is met een
zoektocht naar een nieuwe baan. Indien een werknemer ontslagen wordt bij zijn
of haar huidige baan, dan krijgt hij of zij (in de meeste gevallen) de keuze
tussen een ontslagpremie/ -vergoeding of een outplacementtraject aangeboden.
Het merendeel van de werknemers kiest in dit geval voor de ontslagpremie/
-vergoeding, aangezien zij denken dat zij al snel een nieuwe baan gevonden
zullen hebben. Echter is dit alleen het geval voor een klein percentage van
deze mensen. Over het algemeen is het een slimmere keuze om te kiezen voor het
volgen van een outplacementtraject, aangezien de werknemer tijdens dit traject
veel oefent op het gebied van sollicitaties. Zo oefent de werknemer niet alleen
het schrijven van onderscheidende motivatie- en sollicitatiebrieven, maar het
houden van een sollicitatiegesprek met de coach en andere gesprekspartners.
Voor de rest leert de werknemer ook om kritisch naar zichzelf en zijn of haar
kwaliteiten & werk te kijken om zodoende zichzelf te verbeteren en om
erachter te komen wat zijn of haar sterke & zwakke punten zijn.

Outplacement kan worden ingezet in de volgende situaties:

         
Er is sprake van een onoplosbaar arbeidsconflict
tussen de werknemer en de werkgever/ collega’s.

         
Er vindt ontslag plaats als gevolg van een
reorganisatie.

         
De werknemer vastloopt in zijn/ haar carrière.

Mocht u meer willen weten over outplacement of mocht u
zich willen aanmelden voor een outplacementtraject, bezoek dan de website van Carrierepoort